Home

HOME

Dit is de website van de Stichting Sportverkiezingen. Op deze website vindt u informatie over de sportverkiezingen van de Gemeente Hellendoorn. De sportverkiezingen vinden jaarlijks plaats. De verkiezingsavond bestaat uit het uitreiken van de prijzen aan de Sportman, de Sportvrouw, de Sportploeg, het Sporttalent, de Sportvrijwilliger en categorie 'Bijzondere sporten'. Met deze laatste categorie bedoelen wij sporten die NIET aan NOC/NSF verbonden zijn.

Rabo Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard!

Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De Rabobank stelt € 125.000,- beschikbaar! Ook de stichting Sportverkiezing Hellendoorn doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 2 mei tot en met maandag 22 mei mogen klanten van Rabobank Noord en West Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De stichting Sportverkiezing Hellendoorn ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten

Het is voor onze stichting heel belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het organiseren van de jaarlijkse Sportverkiezing in februari. De gemeente Hellendoorn was Sportgemeente van het jaar 2016 en dat is niet voor niks. We hebben vele (top)sporters in onze gemeente die het verdienen om het zonnetje te worden gezet. Maar zonder sponsoren is het niet mogelijk de jaarlijkse Sportverkiezingen te organiseren.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze stichting tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/nwt.

Bedankt voor jouw steun!

Klik hier voor de foto's van het Sportgala op 4 februari 2017.

Foto's van eerdere jaren zijn te vinden onder het tabblad BEELDARCHIEF. Met dank aan de fotografen Johan Reijnders en Annemarie Aufderhaar.

Met vriendelijke groet,

Stichting Sportverkiezingen